ĐÁ QUY CÁCH

Tháng Bảy 26, 2021 nonxanhviet 0

I. Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Bộ phận: Kinh doanh Người quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh II. Mục tiêu […]

ĐÁ TỰ NHIÊN

Tháng Bảy 26, 2021 nonxanhviet 0

I. Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Bộ phận: Kinh doanh Người quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh II. Mục tiêu […]