Tuyển nhân viên lao công

I. Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Bộ phận: Kinh doanh Người quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh II. Mục tiêu công việc: Tìm kiếm và…

0 Comments