ĐÁ TỰ NHIÊN

NỘI DUNG BÀI VIẾT "KIẾN TẠO MÀU XANH CUỘC SỐNG" Bản đồ | nonxanhviet.dng@gmail.com | 0935120111 Đá Vân Mây: Đá tuyết sơn: Đá vân thạch: Đá da báo: Đá Bazan:…

0 Comments

ĐÁ QUY CÁCH

I. Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Bộ phận: Kinh doanh Người quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh II. Mục tiêu công việc: Tìm kiếm và…

0 Comments

ĐÁ TỰ NHIÊN

I. Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Bộ phận: Kinh doanh Người quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh II. Mục tiêu công việc: Tìm kiếm và…

0 Comments